Policy & miljö

MAJEK POLICY

Alla i Majek  har ID06 för att bl.a. kunna registrera sig via e-liggare  på vissa byggarbetsplatser vilket är krav från Skatteverket. För att trygga våra kunder ytterligare samt oss själva har vi fulltäckande försäkringar via SVEDEA om olyckan skulle inträffa, som bl.a. innefattar Allriskförsäkring, Ansvarsförsäkring & Entreprenads försäkring.

MILJÖ

I bygg­branschen är det tyvärr vanligt före­kommande att man inte sorterar sitt avfall rätt och riktigt.

Majek värde­sätter miljön och har därför på samtliga projekt ett väl fungerande system med avfalls­hantering och sortering. Där den största boven är gips som blandas med övrigt avfall använder vi oss av en ”storsäck”, eller container när det behövs, för minsta möjliga miljöpåverkan.

ARBETSMILJÖ

Vi på Majek strävar efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och kollegor. Vi använder oss utav försiktighetsprincipen (Säkra före det osäkra) när vi stöter på uppgifter som känns oklara. Vår organisation ger utrymme för att våra medarbetare ska kunna uttrycka engagemang. Tillsammans så kan vi utvecklas som organisation. Vi prioriterar våra anställdas säkerhet och är noga med att bevara både hälsa och kropp

Policy, Majek

Begär kostnadsfri offert

DIN LOKALA HANTERKARE I STENUNGSUND

Majek Bygg & Entreprenad är ett byggföretag med lång erfarenhet inom byggsektorn. Vi arbetar med både små och stora byggprojekt så som badrumsrenovering, köksrenovering, totalrenovering, tillbyggnation, fuktskador, konstruktion, snickeri m.m.

© Majek

FÖLJ OSS

Kontakta oss

Tel: 0303-168 80

Epost: info@majek.se